Metaphor Trosiad

‘Obi Bow’ embraces the body, tied in a cheery knot, inspired by forms of the natural world; the ‘Obi’ has become my metaphor for ‘hope’, believing in wishes, hope, dreams and desires. Believing in dreams, first there is a need to listen, and then the work begins.

Mae ‘Obi Bow’ yn cofleidio’r corff, wedi ei glymu â chwlwm siriol, wedi ei ysbrydoli gan ffurfiau’r byd naturiol; ‘Obi’ bellach yw fy nhrosiad am ‘obaith’, credu mewn dymuniadau, gobaith, breuddwydion a dyheadau. Credu mewn breuddwydion, i ddechrau mae angen gwrando, ac yna bydd y gwaith yn cychwyn.

‘Obi Bow’ framing the everyday, memory, person, place a workshop with Joshibi Univesity of Art and Design students, Arts Produce and Museum Studies Course, 2012.

‘Obi Bow’ Fframio’r dyddiol, atgof, peron, lle; gweithdy gyda myfyrwyr Celf a Dylunio Prifysgol Joshibi, Tokyo, Cwrs Cynnyrch Celfyddyd ac Astudiaethau Amgueddfa, 2012.

Two ducks swimming parallel.
Dwy chwadan nofio ochor yn ochor.