Doc Victoria Caernarfon, 2014

Sioned Huws was born in 1965, Bangor, North Wales, lives and works in Wales and London. Sioned started making contemporary dance and performance in New York 1989, whilst studying at the Merce Cunningham Studios, and since 2008 has studied Tsugaru hand dance with master of Ishikawa-ryu, Yoshiya Ishikawa, Aomori. Sioned’s work focuses on perception, memory, person and place within choreographic structures; systems patterning small details that allow for the unexpected within a world sensed through an awareness of physical movement.
Ganwyd Sioned Huws ym Mangor, Gogledd Cymru, ym 1965, mae’n byw a gweithio yng Nghymru a Llundain. Cychwynnodd Sioned ddawnsio a pherfformio cyfoes yn Efrog Newydd ym 1989 tra’n astudio yn Merce Cunningham Studios, ac ers 2008 yn astudio dawns law Tsugaru gyda meister Ishikawa-ryu, Yoshiya Ishikawa, Aomori. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ganfyddiad, y cof, y person a lleoliad o fewn strwythurau coreograffi; systemau sy’n patrymu manylion bychan sy’n caniatáu’r annisgwyl mewn byd a synhwyrir drwy ymwybyddiaeth o symudiad corfforol.
Dates Dyddiadau
July Gorffennaf 2015

Friday 3 July 7pm Gwener 3 Gorffennaf 7yh
Sioned Huws: Presentation Cyflwyniad

Rikuzentakata Continuous Project
Prosiect Parhaus Rikuzentakata
Chapter Stiwdio
Cardiff Caerdydd
www.chapter.org
029 2030 4400

Sunday 19th July 1pm – 4.30pm Sul 19 Gorffennaf 1yh – 4.30yh
Sioned Huws and Reina Kimura
Aomori Project: Repetition
Duration: 50 minutes
Hyd: 50 munud

Various locations around Bournemouth
Lleoliadau o amgylch Bournemouth
bournemouthpavilion.co.uk
T 01202 451870

Over a duration of physical endurance, repetition becomes an emotive containment.

Geddes & Groves presents Double Take a mini-festival of duets re-imagining emotional spaces, bodies and the outdoors. Featuring outstanding national and international artists; Sioned Huws (UK/Japan), Simone Kenyon & Neil Callaghan (UK) and Maria Hassabi (USA/Greece).

Dros gyfnod o dygnwch corfforol , mae ailadrodd yn dod yn cyfyngiant emosiynol.

Geddes & Groves yn cyflwyno Double Take, mini- gŵyl o ddeuawdau sydd yn ail- ddychmygu mannau emosiynol , cyrff a’r awyr agored . Yn cynnwys artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol rhagorol; Sioned Huws (DU / Japan ) Simone Kenyon & Neil Callaghan ( DU) a Maria Hassabi (UDA / Gwlad Groeg ).

Monday 20 July 7.30pm
Llun 20 Gorffennaf 7.30yh
Aomori Project: Repetition at JW3
341-351 Finchley Road
London
www.jw3.org.uk
T 020 7433 8988
© Heather Forknell
© Gigi Giannella
Sioned is the artistic director of Aomori Project, since it’s beginning in 2008, a long term collaborative project between Japan and Europe, with dancers, singers and musicians, and has toured world-wide, most recently at Nottdance festival 2015, TPAM – Performing Arts Meeting in Yokohama 2014, AterTeater International Festival, da:ns festival Singapore, Wrexham Gallery and Theatre Harlech, Wales. Sioned is a guest artist at Joshibi University of Art and Design, Tokyo, since 2012, Associate Artist with Dance4, Nottingham, an ongoing association with Chapter Arts Center, Cardiff, Greenwich Dance, London and Rikuzentakata Artist in Residency Program 2013-15 Tohoku. 2009 she was recipient of a Creative Wales Ambassadors Award, 2009 and 2015 an International Program Award The Saison Foundation, Tokyo, in collaboration with ARTizan, Aomori, marking the beginning of a new dance project, titled Odori-Dawns-Dance.
Sioned yw Cyfarwyddwr Artistig Aomori Project ers ei gychwyn yn 2008, sy’n brosiect cydweithredol hirdymor rhwng Japan ac Ewrop, sy’n cynnwys dawnswyr, cantorion a cherddorion sydd wedi teithio’r byd gydag ymweliadau diweddar â gŵyl Nottdance 2015, TPAM -Tokyo Performing Arts Meeting yn Yokohama 2014, Gŵyl Ryngwladol AterTeater, gŵyl da:ns Singapore, Oriel Wrecsam a Theatr Harlech, Cymru. Mae Sioned yn artist gwadd ym Mhrifysgol Celf a Dylunio Joshibi,Tokyo ers 2012, Artist Cyswllt gyda Dance4, Nottingham, a chysylltiad parhaus â Chanolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd, Greenwich Dance, Llundain a Rhaglen Artist Preswyl Rikuzentakata 2013-15 Tohoku. Yn 2009 derbyniwyd Gwobr Cenhadon Cymru Greadigol, 2009 a 2015 Gwobr Rhaglen Ryngwladol gan Sefydliad Saison, Tokyo, mewn cydweithrediad ag ARTizan, mae hyn yn nodi cychwyn prosiect ‘Odori-Dawns-Dance’ sy’n cyfoethogi ac yn creu cysylltiadau ychwanegol ag artistiaid dawnsio cyfoes a thraddodiadol yn Japan ac Ewrop.